over Jess

Jessica Harmsen zet zich in voor cultuureducatie in het basisonderwijs. Jess in Uitvoering werkt vanuit verschillende rollen aan projecten: makelaar, projectleider, procesbegeleider, adviseur en/of organisator. Zij verbindt zich met de inhoud en werkt met veel betrokkenheid samen met u toe naar een resultaat.

Jess in Uitvoering werkt vanuit de visie van onderlinge samenwerking tussen scholen, culturele aanbieders en zichzelf. Vanuit het idee dat cultuuraanbieder en de school partners worden, stuurt zij aan op de ontwikkeling van projecten die gebaseerd zijn op een gedeelde visie en gemeenschappelijke doelen en die samen met kunstprofessionals en leerkrachten worden uitgevoerd. 

Ik kan me geen fijnere omstandigheid voorstellen dan omringd te zijn door kunst en cultuur. De magie van theater, muziek en verhalen boeit me. Mensen die een wereld scheppen, verhalen en ideeën tot leven laten komen met hun lijf, hun stem, hun kunst, fascineren me. Ik wil me dan laten meevoeren en dan weer laten confronteren. Maar altijd verwonder ik me, stel ik vragen en kom ik in beweging.

Fantastisch is het om zelf te mogen uitproberen en ontdekken wat het betekent om zo’n wereld te creëren. Dat heb ik zelf als kind mogen ervaren en die mogelijkheid wil ik alle kinderen geven. Zelf bezig zijn met kunst en cultuur, in aanraking komen met kunstenaars en hun werk èn zelf iets nieuws creëren, geeft kinderen de kans te ontdekken wat hen raakt of waarin ze goed zijn. Zodat zij de wereld iets belangrijks van zichzelf kunnen laten zien en later hun eigen wereld vormgeven.   

Mijn hart ligt bij het leiden van projecten voor kunst- en cultuureducatie en daarmee anderen ondersteunen hun dromen waar te maken. Ik doe dat vanuit het vertrouwen in de kracht van verbinding. Door mensen samen te brengen kunnen zij het beste van zichzelf met elkaar combineren en daardoor groeien. 

Ik heb ervaring als Consulent Cultuur in de Bibliotheek, student Theaterdocent, Cultuurcoach en inmiddels 8 jaar als ZZP'er in Cultuureducatie. Mijn achtergrond als Maatschappelijk Werker heeft me een rijke basis gegeven in het werken met mensen. De manier waarop ik in mijn werk sta wordt door anderen vaak gekenschetst als 'gericht op samenwerking, betrokken en met heldere communicatie'. Zelf ervaar ik mijn natuurlijke nieuwsgierigheid als een grote drijfveer.

Met mijn activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, door kinderen de mogelijkheid te bieden te ontdekken wat ze graag willen maken en uitdrukken, door hen vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven draag ik bij aan het creëren van een wereld waar ik zo van houd.Jessica Harmsen