Cultuur & Educatie

Enkele recente voorbeelden van dienstverlening en projecten van Jess in Uitvoering staan hieronder uitgebreid beschreven. Een overzicht van alle opdrachtgevers staat in het tabblad 'portfolio'. Een beschrijving van de dienstverlening en drijfveren van Jess in Uitvoering vindt u bij 'over Jess'. 

Projecten uitgelicht

Gespreksleider Love to Live

'Hoe kan het dat mensen die oog in oog hebben gestaan met het allergrootste leed toch van het leven blijven houden? Daarover gaat de documentaire Love to Live. Samen met de Brabantse theatermaker Karin Bruers gaat Margreet Bos, bewoonster van Het Dorp in Arnhem, op zoek naar het geheim van gelukkig zijn.' http://cinecrowd.com/nl/love-live

Als gespreksleider bij het scholenproject van de film Love to Live praat Jessica met Margreet en scholieren en studenten over belangrijke thema's als gezondheid, uniciteit en zelfredzaamheid. 

 

Projectleider Speciaal voor jou! Kunst en Cultuur voor kinderen en jongeren met speciale behoeften

In januari 2015 werd Jessica projectleider van het project 'Speciaal voor jou', een CMK project SBO Het Mozaïek, De Anne Flokstraschool en Praktijkonderwijs Zutphen. Samen met de scholen ontwikkelde zij de plannen voor het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie in de school en het opzetten van cultuurprojecten in de vrije tijd. Het project richt zich op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling en wordt uitgevoerd tussen 2015 en 2017.

Coach in ZmartartZ project, samen ontwerpen van cultuureducatie & wereldoriëntatie

In maart 2013 ontwierp Jessica het projectplan 'Zmart-artZ', voor de Muzehof en scholen in de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen e.a. i.s.m. Tineke Posthumus. Op basis van gesprekken met scholen tekende zich een gemene deler af; de wens om kunst en cultuur te verbinden met wereldoriëntatie. De leerkracht en de kunstdocent ontwerpen samen lessen en activiteiten. De aanvraag is ingediend bij Edu-Art, penvoerder voor Gelderland en toegekend door Fonds voor Cultuurparticipatie, voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Het project richt zich op de basisschool leerkracht en wordt uitgevoerd tussen 2013 en 2016. Jessica is CMK coach binnen het project en ondersteunt de scholen bij het onderzoek en de implementatie van het project.

Oprichter van KunstCake

KunstCake is een samenwerkingsverband van Daniëlle Bouwmeester, Inge Theunissen en Jessica Harmsen. KunstCake heeft als doel festivals/evenementen en/of cultuurinstellingen te verbinden aan onderwijsinstellingen/scholen en een gezamenlijk programma te ontwikkelen voor ondernemende leerlingen.


Cultuurcoach Cultuur en School Zutphen

Jessica werkte van 1 september 2012 tot 1 april 2015 als cultuurcoach Zutphen bij balie Cultuur en School van Muzehof, centrum voor de kunsten, in de rol van intermediair tussen kunstaanbieders en het basis- en voortgezet onderwijs in Zutphen en adviseur voor scholen en culturele instellingen.

Sinds april 2008 organiseerde Jessica het Cultureel Jaarprogramma in de gemeente Zutphen, wat ze voortzette bij de Muzehof.

Voor Toneelschap Beumer&Drost ontwikkelde Jessica een lespakket voor in de klas i.s.m. Jules van Rijn, student Theaterdocent bij Artez. Het lespakket bevatte lessen die voorafgaand aan de voorstelling door de leerkracht werden gegeven. De opdrachten in het lespakket verbonden geschiedenis met cultuur en sociaal emotionele ontwikkeling. Leerlingen bezochten na het werken met het lespakket nog de voorstelling Hansa!

Op 21 november 2013 organiseerde zij de feestelijke aftrap van het Cultuurloket; Dromen Durven Doen, met als gast Trekkermeisje Manon Ossevoort. Leerkrachten namen tevens deel aan een workshop dans, drama, beeldende kunst, filosofie en muziek door lokale kunstenaars. Het doel was om leerkrachten te inspireren voor cultuur en hen naar huis te laten gaan met lesideeën om de volgende dag al te kunnen gebruiken in de klas.


Foto: Guido Bogert
 
Lesbrief bij dansvoorstelling WiWaWit

Voor Danstheater Rauher Engel stelde Jess in Uitvoering de lesbrief samen bij de nieuwste voorstelling WiWaWit voor groep 1 t/m 4. Het uitgangspunt voor de lesbrief was opdrachten te bieden die de leerkrachten in de gelegenheid stelde zelf met dans aan de slag te gaan na het bekijken van de voorstelling. http://www.rauherengel.com WiWaWit speelt via www.vanaf2.nlProjectorganisator bij Cultuurpunt Wageningen

Als Projectleider provinciale activiteiten bij 't Venster in Wageningen, organiseerde Jessica het project 'Mijn omgeving' van Cultuurpact en coördineerde zij het Regionale Steunpunt Cultuureducatie Renkum en Wageningen. http://www. tvenster.nl Voor het Dorenweerd College in Renkum en de Pantarijn in Wageningen organiseerde Jessica projecten met muziek, dans, theater en beeldende kunst. In deze projecten waren een inspirerende leeromgeving, het doormaken van een creatief proces belangrijke elementen.


Foto: Peter Sansom

Bemiddeling van projecten

2011 Jess in Uitvoering bemiddelde projecten voor het basisonderwijs in Zutphen e.o. Mijn Achterhoek http://www.mijn-achterhoek.nl en in samenwerking met Karlijn Hermsen Klassefilm http://www.klassefilm.nl. De werkwijze van Jessica Harmsen typeert zich door een heldere en gestructureerde communicatie met scholen waarbij haar kennis over de werkwijzen in het onderwijs zeer relevant is.

Projectleider Educatie Phonq* theaterfestival

Voor phonq* festival, dat jaarlijks plaatsvindt in het eerste weekend van februari, en dat 3 edities heeft gehad, ontwikkelden Jess in Uitvoering en Buro Elisabeth Leenders het educatieplan 'phonqelen*'. 'Phonqelen*' is bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs. Phonqelen* werkte samen met Komma 4, Artez, Montessoricollege e.a. http://www.phonq.org/educatie en ontving financiële steun van VSB fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds. In 2012 organiseerde Karlijn Hermsen een Maatschappelijke Stage van leerlingen van het Montessoricollege in Arnhem. De leerlingen van groep 6 t/m 8 maakten een dansclip in 3 workshops op school. Deze clip vormde het uitgangspunt voor een actieve en creatieve festivalmiddag op locatie met leeftijdsgenoten. Phonqelen* gaf de leerlingen de mogelijkheid zélf actief bij te dragen aan een festival door middel van het ontwikkelen van een kunstproductie. Het project was gericht op samenwerken, zélf doen en ervaren! Zowel voor de leerlingen als voor de school en het festival.

Ontwikkeling van educatie Poëziefestival Het Park Vertelt

'Wat Vertelt het Park jou?' is de titel van het educatieproject van poëziefestival Het Park Vertelt. Jess in Uitvoering ontwikkelde na de pilot in 2010 het educatieproject voor de Renkumse scholen voor het schooljaar 2010-2011 en 2011-2012, in opdracht van Stichting Vrienden van de Poëzie en in samenwerking met de werkgroep educatie van het festival, 't Venster in Wageningen en andere partners. Het project richt zich op poëzie en natuurbeleving. Leerlingen van groep 6 t/m 8 gaan, nadat zij in de klas verschillende opdrachten met poëzie hebben gedaan, onder leiding van een dichter Park Hartenstein in. Ze gebruiken al hun zintuigen om inspiratie op te doen. Na afloop maken ze een illustratie bij hun gedicht en worden de werken tentoongesteld tijdens het festival. De leerkracht begeleidt de leerlingen bij het proces door de bijbhorende lesbrief. Sinds 2012 is het project opgenomen in het Renkumse Cultuurmenu voor de basisscholen.http://www.hetparkvertelt.nl/educatie